Inflyttning

Lägenheten är tillgänglig för inflyttning från kl 11 första vardagen i månaden,
om vi inte kommit överens om annan tid.

Om du har fast telefon: Flytta ditt telefonabonnemang eller välj ny operatör och beställ abonnemang.

Adressändra senast fem arbetsdagar före inflyttning.

Teckna abonnemang för ditt datanät, i våra fastigheter har vi Umenet.

Teckna eller flytta din hemförsäkring, detta är mycket viktigt ifall olycka är framme.

Registrera elnätsabonnemanget hos Umeå Energi och teckna avtal med ett elhandelsföretag.

Här kan du jämföra priser hos Energimarknadsinspektionen.