Utflyttning

Uppsägning av kontraktet
Det måste göras skriftligt per brev, som du skickar till oss:  

Cityfastigheter i Umea AB
Götgatan 13
90327 Umeå


När du flyttar ut
Alla utrustningsdetaljer som hör till lägenheten, skall finnas kvar i lägenheten.

Lägenheten skall vara väl städad. Glöm ej balkong och förrådsutrymmen. Lämna inte personliga ägodelar kvar efter flytt. Du ansvarar själv för att köra bort skräp och skrot.

Vi kan tvingas debitera dig extrakostnader som följd av skador som överskrider vanligt slitage, samt för dålig städning och hantering av skrot du lämnat i fastigheten, inklusive förråd och annat utrymme.

Dekaler och kontaktpapper skall vara borttagna.


Besiktning
Kontakta oss i god tid för bokning av besiktning.

Besiktning görs för att konstatera lägenhetens skick, städning och att återställande åtgärder vidtagits.

Besiktning utförs normalt när lägenheten är tom.

Om inte annan överenskommelse träffas med oss skall åtgärderna därför ha vidtagits före besiktning. Skulle du inte fullgöra skyldigheterna före avflyttning tvingas vi debitera dig kostnaderna för iordningställandet.

Nycklar
Alla nycklar som hör till lägenheten skall återlämnas till oss senast vid avflyttningsdagen.