Trivselregler

Vi vill erbjuda dig ett tryggt och trivsamt boende. För att alla ska trivas måste man visa hänsyn till varandra, följa de regler som gäller och inte störa sin omgivning.

Ljud
För högt ljud kar orsaka mycket obehag för andra hyresgäster. Undvik att spela hög musik, gå med hårda skor eller flytta runt möbler mer än nödvändigt. Undvik också att köra tvättmaskin eller diskmaskin på natten. Kl. 22.00–06.00 bör du visa särskild hänsyn.

Meddela grannarna om ni ska ha fest

Om du störs av ljud från grannen, så är det bästa att tala med grannen först. Hjälper inte det, kontakta oss.

Trapphus och entré

Trapphuset skall hållas rent från diverse saker. Cyklar, barnvagnar, pulkor, sopor, tidningskassar och andra saker får enligt lag inte ställas i trapphus, loftgångar eller entréer. De är i vägen för räddningstjänsten och utgör brandfara. De hindrar dessutom städning.

Håll entré- och källardörrar stängda så försvåras inbrott.

Tvättstuga
Gör rent efter dig i tvättstugan, lämna tvättstugan som du själv vill ha den när du kommer dit. Om du får förhinder att tvätta – kom ihåg att avboka ditt tvättpass snarast möjligt så kan någon annan använda tiden istället.

Rökning
Rökning är förbjuden i alla gemensamma utrymmen som trapphus, hissar, källare och tvättstuga.

Balkong, uteplats, fasad och tak
Grillning på balkongen eller på uteplatser får inte förekomma. Öppen eld kan orsaka brand.

Du får inte skaka dina mattor eller sängkläder från fönster eller balkong, då hamnar dammet och smutsen hos dina grannar.

Parabolantenn, skyltar, markis: får inte sättas upp utan hyresvärdens tillåtelse.

Blomlådor på balkongen ska vara vända inåt, de kan annars ramla ner och skada någon. Var försiktig när du vattnar dina blommar så att vattnet inte rinner ner på grannens balkong.

Djur och skadedjur

Har du husdjur måste du se till att de inte förorenar eller stör omgivningen. Tänk på allergiker. Plocka hundens avföring och se till att katten inte gör sina behov i barnens sandlåda. Hundarna ska vara kopplade vid rast.

Om du upptäcker skadedjur eller ohyra i din lägenhet är du enligt lag skyldig att anmäla det. Ring FMT.

Parkering
De trafik- och parkeringsregler som gäller i området ska alltid respekteras. Umevakt ansvarar för att parkeringsregler ska följas. I vissa fastigheter finns det möjlighet till gästparkering och dina gäster kan få en parkeringsbricka för att undvika böter.

Överlåtelse av lägenhet, uthyrning i andra hand, lägenhetsbyte
Kontakta alltid oss först.